Isıtma sistemleri

Ekin Endüstriyel MIT plakalı eşanjörlerini imal etmenin yanı sıra bütün marka ve model Eşanjörler için servis hizmeti de sağlamaktadır. Profesyonel Servis Hizmetinin içeriği ihtiyaca göre belirlenip uygulanarak sisteminizin ilk günkü performansına ulaşması sağlanır. detaylar...

SERVİS HİZMETLERİMİZ

Problem ve Çözümleri / Isıtma veya Soğutma Devresi Eşanjörlerinde


I- Problem ve Çözümü:

"Radyatörlerde veya fancoillerde yeterli sıcaklık alınamıyor."

- Eşanjörünüzün bağlantılarının doğru yapıldığından emin olunuz.
- Kazan veya buhar kazanı tarafından eşanjöre sıcak su veya buhar gittiğinden emin olunuz.
- Soğutma grubundan eşanjöre yeterli miktarda ve derecede su gittiğinden emin olunuz.
- Sistemin her iki tarafı da kapalı devre çalıştığı için hava sıkışması olabilir, sistemde en üst noktalarda hava atıcı sisteminiz olduğundan ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz.
- Eşanjör sıcak su besleme hattınız üzerinde 3 yollu veya 3 yollu oransal vana varsa vanaların sıcak suyu eşanjöre yönlendirdiğinden emin olunuz.
- Eşanjörü besleyen sıcak su boru hattınız bir kolektörden besleniyor ise kolektördeki diğer gidiş vanalarını kapatınız ve sıcak suyu eşanjöre yönlendiriniz.
- Pompalarınızın çalışır durumda olduğundan ve yeterli debiyi sağladığından emin olunuz.

II- Problem ve Çözümü:

"Eşanjör dışına su sızdırıyor."

- Eşanjörünüzün iki dış gövdesi arasındaki mesafenin ön etiketindeki maksimum sıkma ölçüsünden daha fazla olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer fark varsa iki gövde arasındaki mesafeyi minimum sıkma ölçüsüne getiriniz.
- Servis departmanımızla irtibata geçiniz.

III- Problem ve Çözümü:

"Eşanjör ilk takıldığı zamandaki kadar performanslı çalışmıyor."

- Tesisatınızdaki kirlenme sebebiyle eşanjörün içine tesisattan gelen pislik toplanmış ve tıkanmaya sebebiyet vermiş olabilir. Eşanjörünüzün sökülüp temizlenmesi gerekmektedir.
- Tesisatınızda bulunan pislik tutucu tıkanmış olabilir. Pislik tutucunun temiz olduğundan emin olunuz.
- Pompalarınızın kapasitesinde bir değişiklik olup olmadığını kontrol ettiriniz.

IV- Problem ve Çözümü:

"Eşanjörün içinden geçen iki akışkan birbirine karışıyor."

- Plakalarınızdan biri veya birkaçı delinmiş olabilir. Eşanjör içerisindeki akışkanların karışması contalar ile ilgili değildir.
- Eşanjörünüzün bütün giriş - çıkış vanalarını kapatınız.
- Servis departmanımızla irtibata geçiniz.